Årsmøtet 2017

Årsmøtet avholdes Tirsdag 7 februar 2017 kl 18.30

Sted: Nøkledypet båtforening

Etter årsmøtet er det Pizza og mingling

DAGSORDEN

1. Åpning

2. Valg av dirigent

3. Valg av referent

4. Årsberetning

5. Regnskap og budsjett

6.  Justering av Virksomhetsplan og lovnorm

7. Innkomne forslag

8. Valg

SAKSPAPIRER

Årsberetning 2016

Lov for Fredrikstad Kajakklubb 2016 - 20122016 Innstilling fra AU

Lov for Fredrikstad Kajakklubb - Presiseringer til lov for Fredrikstad Kajakklubb - Innstilling fra AU

Virksomhetsplan Fredrikstad Kajakklubb 2017 - 2021  Innstilling fra AU

Forslag til årsmøte 2017 Fredrikstad Kajakklubb med innstillinger til vedtak