WORKSHOP

På de siste to medlemsmøtene i FKK ble det etterspurt flere små kurs og workshops, særlig innen teknikk, bølger og rulling. Vi vil nå sette opp workshops utover våren og høsten for å møte dette behovet.

Det vil i stor grad være forholdene som avgjør hva vi skal jobbe med i workshopene. Vi vil bestrebe oss på en viss variasjon i tema og hvem som er leder de ulike dagene. I utgangspunktet vil kompetansekravet være på grunnkursnivå. Hvis det er spesielle forhold som krever spesielle padleferdigheter vil dette bli kunngjort på forhånd.

Teknikktrening kan være så mangt, alt fra fremdriftstak, støttetak, rulling, sculling og kanting til redning, tauing og navigasjon. Noen ganger jobber vi med instruksjon og noen ganger mest lek. Dette vil også variere.

Workshopene vil fortrinnsvis falle på tirsdager, men det kan måtte flyttes, avhengig av hva som passer for lederen av aktiviteten. Tidspunktet vil i utgangspunktet være fra 17.30 til 20.30 det vil si 3 timer.

Sted og type aktivitet vil bli kunngjort når værmelding og forhold ellers er vurdert.

Dette vil bli satt opp på terminlisten etter hvert som vi har ledere/instruktører ledige.

For generelle spørsmål om workshops: Gry tlf/sms 91599460.

For spørsmål om den enkelte aktiviteten, kontakt dagens ansvarlige.