turer-og-kurs-sommerleir hovedbilde

Turer og kurs - Sommerleir

Påmelding til alle turer skjer i sekretariatet på leiren.

Endelig turliste blir først klar på sommerleiren og gjøres kjent på oppslagstavlen.

 

Mer om innholdet i NPF sine kurs finner du her:

Grunnkurs Hav

Teknikkurs Hav

Aktiviteslederkurs Hav

For påmelding til kurs i forbindelse med sommerleiren

Grunnkurs Hav (FULLT)

Teknikkurs Hav

Aktiviteslederkurs Hav