Styret for 2016

Styret består av følgende medlemmer:Leder Gry Gerhardt 91599460 Send en mail her
Nestleder Terje Jarmann Bure 41234345 Send en mail her
Kasserer Sam Pedersen 95989123 Send en mail her
Styremedlem / Materialforvalter Trond Vegard Johansen 95124298 Send en mail her
Styremedlem Bjørn Arild Hauglin 41211659
Styremedlem John Skjulhaug 48081416
VARAMEDLEMMER
1.varamedlem Turid Øyrås
2.varemedlem Torunn Skåland