Styret for 2016

Styret består av følgende medlemmer:Leder Gry Gerhardt 91599460 Send en mail her
Nestleder Terje Jarmann Bure 41234345 Send en mail her
Kasserer Sam Pedersen 95989123 Send en mail her
Styremedlem Trond Vegard Johansen 95124298 Send en mail her
Styremedlem Bjørn Arild Hauglin 41211659
Styremedlem John Skjulhaug 48081416
VARAMEDLEMMER
1.varamedlem Turid Øyrås
2.varemedlem Torunn Skåland