INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23 januar kl 24.00. til post@fredrikstadkajakk.no eller leder gryeger@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden.

SAKSPAPIRER LIGGER PÅ EGEN SIDE UNDER STYRET - ÅRSMØTE 2017

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret